சிலந்தி பதில்கள் !

கேள்வி:- மக்கள் நலக் கூட்டணி என்ன ஆயிற்று?


சிலந்தி பதில்:- தலைவர் கலைஞர் அடிக்கடி ஒரு பழமொழியைச் சுட்டிக் காட்டுவார். “முள்ளும் முனையிலே மூன்று குளம் வெட்டினேன், அதில் இரண்டு பாழ், ஒன்றில் தண்ணீரே இல்லை” – என்ற அந்தப் பழமொழிதான் நமது நினைவுக்கு வருகிறது !

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s